072 - 241 87 74 info@rsdriftteknik.se

Värmeanläggningar

Gör rätt från början!

Med rätt tryck och flöde blir värmeanläggningen tyst och energisnål. Ni får helt enkelt mer värme för mindre pengar.

Injustering värmesystem

Många års erfarenhet ger bästa resultat då vi genomför injusteringar på både ett- och tvårörssystem. En god kvalitet och en stor noggrannhet krävs för genomförandet ska ge den komfort och den besparing som ni har tänkt er. Naturligtvis byter vi samtidigt stamventiler och radiatorventiler när så behövs.

Med en injustering utjämnar man obalanser i systemen eftersom flödet efter injusteringen fördelar sig jämnt i systemet.

Injusteringen gör att man på ett effektivt sätt kan utnyttja sitt klimat- och styrsystem vilket i sin tur leder till en energibesparing. En normal besparing vid injustering av ett värmesystem är 10-15% av årsenergi för uppvärmning.)

Undercentraler / Värmepumpar

En säkrare och mer kostnadseffektiv värmecentral skapar en minskad energianvändning och bidrar även till en förbättrad miljö. Vi byter, och installerar värmeväxlare, bergvärmepumpar. Styr och reglerautomatik anpassas efter kundens önskemål och behov. Alla dessa åtgärder genomförs med inarbetade och kvalitetssäkrade metoder.

Vi sammanställer naturligtvis även drift- och underhållsinstruktioner för undercentralen och dess utrustning.

Energibesiktning

Vid besiktning av undercentraler, fläktrum, ventilation och värmesystem i fastigheten, utreds eventuella brister och de förbättringar som kan göras. Vi granskar flöden, temperaturer, drifttider och i viss mån fastighetens allmänna status gällande byggnadens konstruktion.

En viktig kartläggning som ligger till grund för åtgärdsförslag och beräkningar. Vi redovisar även prissatta investeringskalkyler. Låt oss gemensamt titta på ett lämpligt objekt där besiktningen kan påbörjas.